Poslovni sistem D.O.O.

PDF pismo preporuke Poslovni sistem D.O.O.

Za potrebe naših zaposlenih Škola stranih jezika "EuroSchool" sa Novog Beograda je organizovala kurseve standardnog i poslovnog engleskog jezika.

 

Kurs je organizovan dvosemestralno, kroz četiri male grupe po šest polaznika u 2014. godini. Jako smo zadovoljni posvećenosti samih profesora i savremenim metodama koje su primenjivane.

Pasivno znanje polaznika je vrlo brzo unapređeno i pretočeno u aktivni govor.

Na poslovnom kursu programi, materijali su pažljivo pripremani za potrebe same firme, i usvajani kroz vežbe usmene komunikacije.

Izražavamo veliko zadovoljstvo sa ostvarenom saradnjom i iskreno ih preporučujemo.

 

U Beogradu,

23. 3. 2015.

Poslovni sistem D. O. O.