Engleski za pravnike

Priprema za Toles Ako ste pravnik po struci ili pripravnik, a potrebno Vam je stručno znanje engleskog jezika, „EuroSchool“ organizuje kurs engleskog jezika za pravnike i advokate.

U ponudi je priprema za TOLES sertifikat, za osnovni, srednji i viši nivo. Samu pripremu za TOLES ispit izvodi predavač sa velikim iskustvom u pripremi kandidata za međunarodno priznate ispite.

Budući da postoji razlika između engleskog jezika kojim se služimo u svakodnevnoj komunikaciji i stručnog engleskog jezika, naši predavači kursa engleskog jezika za pravnike će Vas na praktičan i kreativan način uputiti u sve pravnojezičke finese, te olakšati savladavanje svih manje poznatih pravnih termina.

Kurs engleskog jezika za pravnike je namenjen studentima prava, pravnicima, advokatskim pripravnicima i advokatima koji sarađuju sa stranim firmama, kompanijama ili, pak, fizičkim licima, ali i onima koji bi voleli da se bave ili se već bave međunarodnim pravom.

Naši stručni predavači imaju dugogodišnje iskustvo u pripremi engleskog jezika za pravnike, te brzo i uspešno osposobljavaju polaznike za razumevanje zakona, ugovora, tužbi, molbi, žalbi i svih ostalih pravnih tekstova, ali i pripremaju polaznike za pravne diskusije, prezentacije, suđenja i slično.

U „EuroSchoolu“ je prvenstveno važan kvalitet nastave, te se, stoga, u cilju što lakšeg i bržeg napredovanja polaznika, časovi engleskog jezika za pravnike održavaju individualno ili u malim grupama, a termini održavanja su fleksibilni, usklađeni sa Vašim vremenom. Na taj način se tokom Kursa engleskog jezika za pravnike u potpunosti posvećujemo individualnim potrebama polaznika, pratimo Vaš napredak i upućujemo Vas u sve aktuelnosti.

Formular za prijavu, kliknite ovde!

Prijava