Prevodjenje - sudski tumač

                   Prevodjenje za firme, kompanije...

Ukoliko su Vam potrebne usluge koje uključuju stručni prevod ili prevod dokumenata sa overom – sudski tumač sa srpskog na engleski, nemački, holandski ili neki drugi strani jezik ili sa engleskog, nemačkog ili nekog drugog stranog jezika na srpski, pružićemo Vam izuzetno kvalitetnu i brzu uslugu.

 

 Prevod dokumenata    Ono što nas karakteriše je velika pouzdanost, budući da se stručnim prevodom, kao i prevodom dokumenta sa overom bavi tim iskusnih prevodioca, stručnih kako za strani jezik, tako i za materiju koju prevode.

 

     Stručni prevodi su obično: prevodi pravnih dokumenata (pravna oblast); prevodi tehničkog materijala i uputstava za upotrebu; prevodi farmaceutskih i medicinskih tekstova; prevodi tekstova humanističkih, prirodnih, ekonomskih i kibernetskih nauka (naučnoistraživački prevodi); prevodi Internet stranica (rade se sa posebnom pažnjom, jer su namenjeni širokom broju čitalaca); prevodi dokumentacije, poslovne korespondencije, prezentacija i reklamnih tekstova; prevod reprezentativnih materijala za sajmove i izložbe; prevodi marketinških tekstova; prevod poslovnih pisma; prevod prezentacija u Powerpointu i slično.

 

     Prevod dokumenta sa overom – sudski tumač/sudsko prevođenje podrazumeva validne prevode izvoda iz matičnih knjiga rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda. Budući da iza ovakvih prevoda stoji garancija sudskog tumača, preveden dokument kasnije možete koristiti kao originalan i, ukoliko se ukaže potreba, upotrebljavati ga na sudu.  Aktuelni prevodi su sa srpskog jezika na engleski , nemački, italijanski, holandski, bugarski, poljski, češki jezik...

Sve aktuelnije prevode svih vrsta dokumenata na holandski jezik sa overom vrši sudski tumač za holandski jezik.

 

     Izuzetno je važno istaći da posedujemo jako veliko iskustvo u prevođenju sudskih dokumenata, kao i da u hitnim situacijama delujemo ekspresno, a sve u cilju da zadovoljimo potrebe naših klijenata.

 

    Preuzimanje tekstova i njihova isporuka obavlja se prema dogovoru između klijenata i nas na način koji strankama najviše odgovara, ali je, kako bi naši prevodioci stekli uvid o kakvom tekstu je reč, poželjno prvo dokument poslati putem e-maila, te se potom detaljnije dogovoriti.

 

   

Korektura, lektura i redaktura teksta

 

     Ako želite da budete sigurni da ste maturski, seminarski, diplomski, master, te bilo koji drugi stručni, naučno-istraživački ili, pak, književnoumetnički tekst predali u potpunosti tehnički, pravopisno i stilski ispravan, obratite se našem timu lektora.

     Takođe, ukoliko podnosite molbe, zahteve, sastavljate radnu biografiju, kao i motivaciona ili propratna pisma, a cilj Vam je da njihova forma i sadržaj izgledaju što profesionalnije, naši lektori će Vam izaći u susret i ponuditi najbolja rešenja.

     Korektura podrazumeva ispravku slovnih i znakovnih grešaka koje, iako deluju naivno, ponekad mogu značajno da promene značenje teksta.

     Lektura obuhvata pronalaženje i ispravljanje gramatičkih, pravopisnih i stilskih grešaka u tekstu.

    Redaktura predstavlja ozbiljniji naučnoistraživački rad u vezi sa materijom koja se koriguje. Radi se u slučaju kada tekst zahteva proveru određenih podataka, pojmova i slično, te, samim tim, podrazumeva krupnije izmene teksta. Iz tog razloga, redakturu radimo na zahtev i uz saglasnost autora teksta.

 

     Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona, ali to možete učiniti i preko e-maila, WhatsAppa i Vibera: http://www.kursevijezika.rs/kontakt.

Formular za prijavu, kliknite ovde!

Prijava